kragerø skolekorps

Historie

Korps var kun for gutter den gang det ble etablert, det var Sigvart Siggen Andresen som dro det hele igang. 

Det var i 1922 at Sigvart "Siggen" Andresen gikk til det skrittet for å få dannet et Guttemusikkorps i Kragerø. På den tiden var det helt utenkelig at jenter skulle spille i korps.

Grunnen for at Siggen dannet korpset, var for å sikre rekrutteringen til Voksenkorpset, eller Bymusikken, som det også het på den tiden.

De som ble med begynte å øve i Snekkerverkstedet til Siggen, som på den tiden lå i Prestebrubakken. Det vil si der Meieriet ligger i dag. Det var svært få, eller ingen som hadde instrumenter. Men det hadde Siggen. Han fikk “skranglet” sammen de instrumentene han hadde liggende og så satte de i gang.

Guttene måtte betale 25 øre i måneden for å være med i korpset. Men Siggen var ikke så nøye for det var slettes ikke alle som hadde penger. Musikken var viktigst for ham. Hadde ikke guttene penger, fikk de være med allikevel.

De unge musikerne øvet jevnt og trutt hele det året.

I februar 1923 var dagen kommet. Guttene skulle spille for publikum. I byens aviser kunne man lese, at Kragerø Guttemusikkorps avholder musikkunderholdning i Håndverkeren (dagens kino) onsdag 28. februar 1923 kl 8.15.