kragerø skolekorps

Kalstadkilen musikkorps

Kalstadkilen skolemusikk het fra starten i 1963 Kalstadkilen skoleorkester, men skiftet navn i 1967.

 

Korpset hadde trange kår de første årene.

Korpsets første dirigent var Leif Aas. Gerhard Dalen var korpsets andre dirigent.

Andre dirigenter har vært: Tormod Hansen, Ivar Kristensen, Ragnar Myhra, Mette Skarre Abrahamsen.